|      

کهگلویه و بویراحمد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معرفی

موقعيت جغرافيايي،کهگيلويه و بويراحمد

استان‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد با 16264 كيلومتر مربع‌ وسعت‌ در جنوب‌ غربي‌ مركز ايران‌ واقع‌ شده‌است‌. براساس‌ آخرين‌ تقسيمات‌ سياسي‌ و اداري‌ در سال‌ 1375، شهرستان‌هاي‌ استان‌ عبارتند از: كهگيلويه‌ بامركزيت‌ دهدشت‌، بويراحمد با مركزيت‌ ياسوج‌ و گچساران‌شهر ياسوج‌ مركز استان‌ كهگيلويه‌ و بويراحمدمي‌باشد. اين‌ استان‌، از شمال‌ با استان‌ چهارمحال‌ و بختياري‌، از جنوب‌ با استان‌هاي‌ فارس‌ و بوشهر، از شرق‌ بااستان‌هاي‌ اصفهان‌ و فارس‌ و از غرب‌ با استان‌ خوزستان‌ همسايه‌ است‌
اين‌ استان‌ در سال‌ 1375، حدود 544 هزار نفر جمعيّت‌ داشته‌ كه‌ از اين‌ تعداد 23/39 درصد در نقاط‌ شهري‌و 20/60 درصد در نقاط‌ روستايي‌ سكونت‌ داشته‌اند و بقيه‌ غير ساكن‌ بوده‌اند.استان‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد منطقه‌اي‌ ناهموار و كوهستاني‌ است‌ كه‌ در حدود 45 مساحت‌ آن‌ از ارتفاعات‌ وتپه‌ ماهورها تشكيل‌ شده‌ است‌ و 15 بقيه‌ مساحت‌ آن‌ را دشت‌ها و دره‌ها در بر گرفته‌اند.
بلندترين‌ نقطه‌ استان‌، قلّه‌دنا به‌ ارتفاع‌ 4409 متر و پست‌ترين‌ ناحيه‌ آن‌ ليشتر با ارتفاع‌ 500 متر از سطح‌ دريا مي‌باشد. در مناطق‌ سردسير،ارتفاعات‌ بلندتر و تپه‌ ماهورها بيشتر است‌ و در مناطق‌ گرمسير ارتفاعات‌ كوتاه‌تر و تپه‌ ماهور نيز كمتر است‌.عمده‌ اراضي‌ كشاورزي‌ استان‌ در دشت‌ها واقع‌ شده‌ است‌.آب و هوا،کهگيلويه و بويراحمد

در امتداد رشته‌ كوه‌هاي‌ اصلي‌ زاگرس‌ از شمال‌ شرقي‌ به‌ جنوب‌ غربي‌ در استان‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد،از ارتفاع‌ كوه‌ها و مقدار بارندگي‌ و رطوبت‌ هوا به‌ طور محسوسي‌ كاسته‌ شده‌ و مشخصات‌ اقليمي‌ دوگانه‌اي‌ راپديد مي‌آورد. بدين‌ ترتيب‌ اين‌ استان‌ به‌ دو منطقه‌ سردسيري‌ و گرمسيري‌ تقسيم‌ شده‌ است‌
منطقه‌ گرمسيري‌ در قسمت‌ جنوب‌ و غرب‌ استان‌ واقع‌ شده‌ و آب‌ و هوايي‌ گرم‌ و خشك‌ دارد و بادهاي‌ موسمي‌(فصلي‌) و محلي‌ متعددي‌ در اين‌ ناحيه‌ مي‌وزند. باران‌ اين‌ منطقه‌ از آبان‌ ماه‌ آغاز شده‌ و تا ارديبهشت‌ به‌ تناوب‌ادامه‌ مي‌يابد. در اين‌ مناطق‌ يخبندان‌ بندرت‌ اتفاق‌ مي‌افتد.
منطقه‌ سردسيري‌ در شمال‌ و شرق‌ استان‌ قرار دارد. بارش‌ اين‌ ناحيه‌ معمولاً از آبان‌ ماه‌ شروع‌ و تا ارديبهشت‌ ماه‌به‌ تناوب‌ و معمولاً به‌ صورت‌ برف‌ ادامه‌ مي‌يابد. اين‌ قسمت‌ از استان‌ كه‌ در واقع‌ جنوبي‌ترين‌ بخش‌ زاگرس‌مرطوب‌ است‌ با جنگل‌هاي‌ وسيع‌ و زيباي‌ بلوط‌ پوشيده‌ شده‌ و سرچشمه‌ رودهاي‌ بزرگي‌ است‌.در اين‌ استان‌ بادهايي‌ با جهات‌ مختلف‌ مي‌وزند كه‌ مهّم‌ترين‌ آن‌ها عبارتند از:
بادهاي‌ موسمي‌ كه‌ به‌ نام‌ باد شمال‌ و باد جنوب‌ معروف‌ هستند. باد شمال‌ از طرف‌ شمال‌ غربي‌ از درياي‌مديترانه‌ و آب‌هاي‌ اطراف‌ آن‌ و گاهي‌ از اقيانوس‌ اطلس‌ به‌ داخل‌ منطقه‌ نفوذ مي‌كند. و موجب‌ بارندگي‌ مي‌شود.باد جنوب‌ از سمت‌ جنوب‌ و جنوب‌ غربي‌ به‌ ويژه‌ در اواخر بهار و تابستان‌ به‌ داخل‌ منطقه‌ نفوذ مي‌كند ومعمولاً با گرما همراه‌ است‌
بادهاي‌ محلي‌ در نواحي‌ مختلف‌ نسبتاً محدود و كم‌ وسعت‌ استان‌ مي‌وزند كه‌ مهّم‌ترين‌ آن‌ها عبارتند از: بادآشوب‌، باد زير روز، كوه‌ باد، باد حيران‌، باد چوغان‌، باد او و باد درخت‌رو.تاريخ و فرهنگ،کهگيلويه و بويراحمد

استان‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد در گذشته‌اي‌ نه‌چندان‌ دور جزء يكي‌ از بلوك‌هاي‌ مملكت‌ فارس‌ ومشتمل‌ بر دو قسمت‌ شمال‌ شرقي‌ كه‌ آن‌ را سردسير و كوهستاني‌ و پشت‌ كوه‌ و قسمت‌ جنوبي‌ و غرب‌ بود كه‌ آن‌را نره‌ كوه‌ بهبهان‌ مي‌ناميدند. تا دوّم‌ تيرماه‌ 1342 شمسي‌، قسمتي‌ از استان‌ فعلي‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد جزءاستان‌ خوزستان‌ و قسمتي‌ نيز جزء استان‌ فارس‌ بود.پانزدهم‌ آبان‌ ماه‌ 1338، قسمت‌ گرمسير بهبهان‌ به‌ شهرستان‌ كهگيلويه‌ با مركزيت‌ دهدشت‌ تبديل‌ شد. اين‌شهرستان‌ كماكان‌ جزء استان‌ خوزستان‌ و بقيه‌ منطقه‌ جزء استان‌ فارس‌ بود. به‌ دنبال‌ شورش‌ ايل‌ بويراحمد در22 تيرماه‌ 1342، منطقه‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد طبق‌ تصويب‌ نامه‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ وقت‌، از استان‌هاي‌ فارس‌و خوزستان‌ جدا شد و به‌ يك‌ فرمانداري‌ كل‌ تبديل‌ شد و ياسوج‌ كه‌ تا آن‌ زمان‌ خالي‌ از سكنه‌ بود، به‌ عنوان‌ مركزآن‌ تعيين‌ گرديد.


در اسفندماه‌ 1352 شمسي‌ فرمانداري‌ كل‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد به‌ استان‌ تبديل‌ شد. به‌ استنادكتاب‌ "ممسني‌ در گذرگاه‌ تاريخ‌" مردم‌ لرستان‌، كهگيلويه‌ و بويراحمد، ممسني‌ و حتي‌' دشتستان‌ بوشهر با گذشته‌تاريخي‌ مشترك‌ از يك‌ نژاد هستند و با يك‌ زبان‌ صحبت‌ مي‌كنند و آداب‌ و رسوم‌ و فرهنگ‌ مشابهي‌دارند.كنش‌هاي‌ فرهنگي‌ مردم‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد از روابط‌ اجتماعي‌ موجود مبتني‌ بر نظام‌ عشيره‌اي‌ متأثراست‌. در اين‌ نظام‌ فرهنگي‌ تمام‌ رفتارهاي‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ مردم‌ تحت‌ تأثير مستقيم‌ روابط‌ قبيله‌اي‌ وعشيرتي‌ قرار دارند.

 

صنايع دستي و سوغاتي ها،کهگيلويه و بويراحمد

در بين‌ عشاير كهگيلويه‌ و بويراحمد توليد دست‌ بافتهاي‌ مختلف‌ از ديرباز رواج‌ دارد.وجود مواد اوّليه‌ مورد نياز از جمله‌ انواع‌ پشم‌، زمينه‌ مناسبي‌ براي‌ تهيه‌ انواع‌ دست‌بافتها فراهم‌ ساخته‌ است‌.دست‌ بافتهاي‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد كه‌ با استفاده‌ از مواد اوليه‌ مرغوب‌ و با رنگهاي‌ متنوع‌ گياهي‌ و در نقش‌هاي‌سنتي‌ تهيّه‌ مي‌شود، خريداران‌ و طرفداران‌ بسيار دارد و مرغوبيت‌ آن‌ باعث‌ شده‌ است‌، 90 درصد از توليدات‌دست‌ بافت‌ استان‌ صادر شود
بافت‌ صنايع‌ دستي‌ در كهگيلويه‌ و بويراحمد متنوع‌ است‌ و مي‌توان‌ آن‌ها را به‌بافته‌هاي‌ داراي‌ نظير قالي‌، جانمازي‌، پشتي‌، خورجين‌، بافت‌هاي‌ بدون‌ گره‌ نظير گليم‌ و بافت‌هاي‌ ميلي‌ نظيرجوراب‌، دستكش‌ و سوزن‌ دوزي‌، تقسيم‌ كرد.اهم‌ صنايع‌ دستي‌ استان‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد عبارتند از: قالي‌ بافي‌، گبه‌، گليم‌ و گچمه‌. سوغاتي‌ مهّم‌ استان‌عبارتند از: قالي‌، گليم‌، گبه‌، جانمازي‌، پشتي‌، خورجين‌، سوزن‌ دوزي‌، دستكش‌ و ديگر محصولات‌ صنايع‌ دستي‌عشايري‌ كه‌ خريد آن‌ها براي‌ بازديد كنندگان‌ يادگاري‌ جالب‌ و ماندني‌است‌.

 


آثار باستانی و جاذبه های گردشگری

قلعه های‌ دختر ، دشمن‌ زياري‌ كهگيلويه

ساخت‌ اين‌ گونه‌ قلعه‌ها به‌ دوره‌ مهرپرستي‌، خداي‌ مادينه‌ و فرشته‌ باروري‌ايرانيان‌ قديم‌ مربوط‌ مي‌شود. قلعه‌هاي‌ دختر معمولاً جايگاه‌ آتشكده‌هاي‌ بزرگ‌ و كوچكي‌ بوده‌اند كه‌ به‌فرشته‌باروري‌ اهدا شده‌اند. بسياري‌ از آن‌ها در نواحي‌ مختلف‌ استان‌ به‌ همين‌ نام‌ معروف‌ شده‌اند. از جمله‌ اين‌قلاع‌ مي‌توان‌ به‌ قلعه‌ دختر دشمن‌ زياري‌، قلعه‌ دختر كلانك‌ تراب‌، قلعه‌ دختر امام‌زاده‌، قلعه‌ دختر گودسرخ‌ و...اشاره‌ كرد.

 

 

منطقه حفاظت شده حيات وحش دنا،بويراحمد

يكي‌ از زيباترين‌ نواحي‌ طبيعي‌ استان‌ منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ دنا است‌ كه‌ از تنوع‌ گياهي‌ وجانوري‌ ممتازي‌ برخوردار است‌. منطقه‌ كاملاً كوهستاني‌ داراي‌ قلل‌ بلند، ديوارهاي‌ عظيم‌ و دره‌هاي‌ عميق‌ است‌.در شرق‌ دنا گردنه‌ تاريخي‌ «بيژن‌» قرار دارد و مرزهاي‌ شمالي‌، غربي‌ و جنوبي‌ آن‌ را رودخانه‌هاي‌ «ماربر» و «بشار»احاطه‌ كرده‌اند. كوههاي‌ دنا كانون‌ ذخيره‌ منابع‌ آب‌ رودخانه‌هاي‌ متعدد و دامنه‌هاي‌ آن‌ نيز مظهر چشمه‌هاي‌كوچك‌ و بزرگ‌ است‌.
منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ دنا از نظر تنوع‌ گونه‌هاي‌ گياهي‌ بسيار غني‌ است‌ و با توجه‌ به‌مجموعه‌ درختان‌ و گياهان‌ جنگلي‌، مرتعي‌، دارويي‌، خوراكي‌ و تزئيني‌، سرمايه‌ ژنتيكي‌ با ارزشي‌ به‌ حساب‌مي‌آيد. گونه‌هاي‌ مختلف‌ گياهي‌ منطقه‌ عبارتند از، بن‌، كيكم‌، ارژن‌، زالزالك‌، شن‌ و ارژن‌ و بلوط‌. حيات‌ وحش‌دنا معرف‌ سيماي‌ متنوع‌ جانوري‌ زاگرس‌ است‌. خرس‌هاي‌ قهوه‌اي‌ بزرگ‌، انواع‌ عقاب‌، پلنگ‌ و گرگ‌ و انواع‌گربه‌هاي‌ وحشي‌، شاهين‌، كبك‌، هما، سنگ‌ چشم‌ و... از جمله‌ گونه‌هاي‌ جانوري‌ منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ دنااست‌.
 
 
 
 
آبشار ياسوج‌ ، ياسوج
 
در چند كيلومتري‌ شهر ياسوج‌ در سمت‌ راست‌ جاده‌اي‌ كه‌ از اين‌ شهر به‌ سي‌سخت‌منتهي‌ مي‌شود، نزديكترين‌ آبشار به‌ مركز استان‌ با نام‌ آبشار ياسوج‌ در تنگه‌اي‌ به‌ همين‌ نام‌ قرار گرفته‌ است‌ كه‌ ازجمله‌ جاذبه‌هاي‌ توريستي‌ استان‌ در فصل‌ بهار و تابستان‌ محسوب‌ مي‌شود. باغ‌هاي‌ سرسبز اطراف‌ آبشار و آب‌و هواي‌ مساعد آن‌، زيبايي‌ و جذابيت‌ ويژه‌اي‌ را به‌ اين‌ آبشار بخشيده‌ است‌. زيبايي‌ اين‌ منطقه‌ در بهار و تابستان‌وصف‌ناپذير است‌. وجود گونه‌هاي‌ مختلف‌ پرندگان‌ و انواع‌ گل‌هاي‌ زيبا، پيرامون‌ آن‌ را به‌ يكي‌ از جاذبه‌هاي‌توريستي‌ مهّم‌ استان‌ و ايران‌ تبديل‌ كرده‌ است‌.


خواندن 2004 دفعه

عضویت در خبرنامه

سامانه پرداخت آنلاین

لطفا مبلغ را در کادر زیر وارد نمایید.

مبلغ:
بابت:

نماد اعتماد و نشان ملی

logo-samandehi

جوملا فارسی